CERTIFICAT DOPAGE FREE

Le certificat DOPAGE FREE est délivré par l’Agence Mondiale Antidopage pour attester que tous les produits sont exempts de dopage à 100 %.

CERTIFICAT HALAL

Le certificat HALAL est un document qui atteste que les produits et services respectent les exigences de la loi islamique. Dans les pays ou régions où la religion musulmane est valable, ce certificat garantit que les produits sont adaptés à la consommation.

ISO/IEC 20000-1:2018 SYSTÈME DE GESTION DE SERVICES INFORMATIQUES (ITSMS)

La norme de gestion des services informatiques (ITSMS) est un guide pour les entreprises ou les unités fournissant des services informatiques, leur permettant de répondre aux attentes de leurs clients internes et externes, d’améliorer en permanence leur situation et leurs performances, de gérer leurs opérations et de fournir des services de manière efficace et efficiente. Cette norme fournit des méthodes pour guider la mise en œuvre de ces processus et leur gestion.

Certificat de système de gestion de la sécurité de l’information ISO 27001:2013

Le certificat de système de gestion de la sécurité de l’information ISO 27001:2013 est un document international qui aide les organisations à protéger, gérer et sécuriser les informations confidentielles de leurs clients et de leur entreprise, telles que les données financières, la propriété intellectuelle et les informations sensibles sur les clients.

Le certificat de système de gestion de la satisfaction des clients ISO 10002:2018

Le certificat de système de gestion de la satisfaction des clients ISO 10002:2018 est un document qui vise à augmenter la satisfaction des clients en créant un environnement axé sur les clients qui est ouvert aux commentaires (y compris les plaintes), en résolvant les plaintes reçues et en améliorant les produits et services de l’organisation, y compris le service à la clientèle.

Certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001:2015

L’objectif est de valoriser les activités des organisations et de continuellement améliorer leur performance.

La norme ISO 9001:2015 pour le système de gestion de la qualité, élaborée en utilisant les principes d’orientation client, de leadership, de participation des employés, d’approche processus, d’amélioration, de prise de décision basée sur les preuves et de gestion des relations, définit les exigences pour assurer la satisfaction des clients et la conformité aux exigences légales applicables.

Certificat de système de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux ISO 13485

Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır.

ISO 13485, tıbbi cihaz üreticilerinin CE İşaretlemesine giderken de kullanabilecekleri en önemli argümanlardan biridir.

Özellikle tasarım aşamasındaki ek istekleri ve steril tıbbi cihazlar için özel şartları ile tıbbi cihaz üreticilerine ait bir standart haline getirilmiştir.

FDA ONAYI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur.

FDA kısaltmasının açılımı « Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi » olarak ifade edilebilir. Bu dairenin kuruluş amacı, sağlık ve yaşam için gerekli ürünlerin en yüksek kalitede sağlaması için bilimsel ve kapsamlı araştırmalarını kamuoyuna sunarak halk sağlığını korumaktır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BELGESİ (WHO)

Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür.

Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları için Teşkilat bu amacı gerçekleştirmek üzere uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi ve eşgüdümünü sağlamaktadır.

ISO 22716:2013 GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGESİ

İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir.

MEDICAL DEVICES 93/42/EEC

VEGAN BELGESİ

CE BELGESİ

CE İşareti, ürünlerin AB teknik düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşıladığını ve herhangi bir teknik engelle karşılaşılmadan AB üyesi ülkeler arasında dolaşabileceğini ifade eder. Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret, ürünlerin minimum güvenlik, sağlık ve çevre gereksinimleri açısından denetlendiğini/değerlendirildiğini gösterir.

ÜRÜN ANALİZ RAPORLARI

Ürünlere ait ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu sahibi ilk laboratuvar İNTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan detaylı ürün analiz raporu mevcuttur.